دومین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

دومین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن


دومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن در بیست ونه و سی ام اردیبهشت 1395 به میزبانی گروه آمار، دانشکده ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم با مساعدت انجمن آمار ایران ،قطب علمی داده های ترتیبی و فضایی،پژوهشکده آمارو پژوهشگاه هوا و فضا برگزار شد.

این سمیناربا حدود صد نفر شرکت کننده که در آن چهل وهفت سخنرانی عمومی و تخصصی توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری در دو گروه موازی در دو روز ارائه گردید.در این سمینار پنج نفر از استادان آمار که فعال در حوزه قابلیت اعتماداز دانشگاه هایی مانند اصفهان (دکتر اسدی ) تهران (دکتر حقیقی ) از بیرجند (دکتر خنجری) از فردوسی مشهد (دکتر دوست پرست) و از مازندران (دکتر اصغر زاده) به سخنرانی پرداختند. در این دور از سمینار علاوه بر اساتید آماری از اساتید متخصص در حوزه فنی و مهندسی دعوت به عمل آمد. در ادامه دکتر پورگل محمد از دانشگاه صنعتی سهند که دبیر کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اعتماد بود به عنوان سخنران مدعو حضور داشتند. در ادامه برنامه از فایل سخنرانی دکتر مصلح از پیشگامان قابلیت اعتماد در دانشگاه مریلند در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت که با استقبال روبرو شد.در پایان دور سوم سمینار در دانشگاه فردوسی مشهد و اهدای جایزه پوستر برتر به اتمام رسید.لازم به ذکر است با توجه به نوپا بودن این سمینار به منظور آشنایی و مشارکت هر چه بیشتر متخصصین با سمینار،ترتیب یک مصاحبه حضوری با آقای دکتر اسدی و مصاحبه تلفنی آقای دکتر همدانی از طریق خبرگزاری صلح ایران داده شد.

 

 

آدرس کوتاه :