دو عضو هیات علمی پردیس علوم در بین برگزیدگان چهارمین دوره تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته علوم پایه کشور منتخب فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی در سال 1397

دو عضو هیات علمی پردیس علوم در بین برگزیدگان چهارمین دوره تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته علوم پایه کشور منتخب فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی در سال 1397


فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران به مناسبت گرامی داشت ابوریحان بیرونی ، برگزیدگان چهارمین دوره  تجلیل از  پژوهشگران جوان برجسته رشته های علوم پایه کشور را معرفی کرد. دکتر یاسر عبدی، عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک و دکتر وحید توکلی، عضو هیئت علمی دانشکده زمین شناسی پردیس علوم  در بین شش فرد برگزیده  این دوره هستند.

لازم به ذکر است از این افراد روز پنج شنبه مورخ 31/3/97 در محل فرهنگستان علوم تجلیل خواهد شد.

آدرس کوتاه :