دکتر سیامک یاسمی، عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران در فهرست طلایه داران علم ایران

دکتر سیامک یاسمی، عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران در فهرست طلایه داران علم ایران


طبق اعلان اخیر پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI) جناب آقای دکتر سیامک یاسمی استاد دانشکده ریاضی پردیس علوم در لیست دانشمندان یک درصد برتر جهان در حوزه ریاضیات قرار گرفتند. این افتخار علمی بزرگ را خدمت این استاد فرهیخته، اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان دانشگاه تبریک عرض نموده و از خداوند متعال آرزوی توفیق روزافزون جامعه علمی کشور را مسئلت داریم.
 
 

آدرس کوتاه :