نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر علیرضا بدیعی از اساتید دانشکده شیمی پردیس علوم، به‌ عنوان "رئیس دبیرخانه موسسات و مراکز پژوهشی دانشگاه" منصوب شدند.

دکتر علیرضا بدیعی از اساتید دانشکده شیمی پردیس علوم، به‌ عنوان "رئیس دبیرخانه موسسات و مراکز پژوهشی دانشگاه" منصوب شدند.


 

 

طی حکمی از سوی دکتر رحیمیان - معاون پژوهشی دانشگاه تهران، دکتر علیرضا بدیعی از اساتید دانشکده شیمی پردیس علوم، به‌ عنوان "رئیس دبیرخانه موسسات و مراکز پژوهشی دانشگاه" منصوب شدند. متن حکم به شرح ذیل است:

"احتراماً بنا به‌پیشنهاد قائم‌مقام محترم معاونت پژوهشی دانشگاه و نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جناب‌عالی به‌موجب این حکم به‌عنوان "رئیس دبیرخانه موسسات و مراکز پژوهشی دانشگاه" منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری رؤسای محترم موسسات و مراکز پژوهشی دانشگاه در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید."