دکتر فریدون درخشانی، دانش آموخته دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم موفق به اخذ مدال فیلدز شد

دکتر فریدون درخشانی، دانش آموخته دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم موفق به اخذ مدال فیلدز شد


آقای دکتر فریدون درخشانی، ازدانش آموختگان دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم موفق به اخذ مدال فیلدز شد. فیلدز مهم‌ترین جایزه معتبر ریاضی جهان است که از آن به عنوان نوبل ریاضی نیز نام برده می‌شود.

فریدون درخشانی که در خارج از کشور با نام کوچر بیرکار شناخته می‌شود دانشجوی ورودی سال ۱۳۷۳ رشته ریاضی محض بود که سال ۱۳۷۹ از پردیس علوم (دانشکده علوم) دانشگاه تهران دانش آموخته شد. نامبرده در حال حاضر استاد ریاضی دانشگاه کمبریج است و در ضمن پس از مرحوم خانم دکتر مریم میرزاخانی دومین ایرانی برنده جایزه فیلدز محسوب می‌شود.

آدرس کوتاه :