دکتر مجید حمزه لو به سمت معاون اداری و مالی پردیس علوم منصوب شدند.

دکتر مجید حمزه لو به سمت معاون اداری و مالی پردیس علوم منصوب شدند.


آقای دکتر نیلی، رئیس دانشگاه تهران، به پیشنهاد آقای دکتر نیکنام، رئیس پردیس علوم؛ طی حکمی، آقای دکتر مجید حمزه لو  را به سمت معاونت اداری و مالی پردیس علوم منصوب نمودند. متن حکم به شرح زیر است:

" احتراماً، با توجه به توان علمی و تجارب ارزشمند جناب‌عالی و بنا بر پیشنهاد رئیس محترم پردیس علوم دانشگاه تهران، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت ۳‌سال به‌عنوان معاون اداری و مالی پردیس مذکور منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و موید باشید.

از جناب‌عالی انتظار دارد با برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی دانشگاه را در تحقق بخشیدن به اهداف راهبردی برنامه جامع سوم آن، برای نقش آفرینی بیشتر در عرصه بین‌الملل، حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین و ارتقای جایگاه اخلاق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی یاری فرمائید."

 

آدرس کوتاه :