دیدار نماینده بین الملل دانشگاه بایروت آلمان در پردیس علوم

دیدار نماینده بین الملل دانشگاه بایروت آلمان در پردیس علوم


مدیر بین الملل و پرفسور برجسته در زمینه علوم پلیمرها از دانشگاه بایروت کشور آلمان در تاریخ ۱۳ مهر ۹۵ از پردیس علوم بازدید داشتند. در این جلسه، مدیر بین الملل این دانشگاه رشته‌ها و گرایش‌های متنوع ارائه شده در این دانشگاه را معرفی کردند. همچنین دو تن از اعضای هیأت علمی با سابقه همکاری با این دانشگاه از پردیس علوم و نیز دانشکده جغرافیا در این جلسه تجارب خود را در پیشبرد پروژه مشترک با این دانشگاه بیان کردند. بر اساس نظر معاونت پژوهشی محترم پردیس علوم و مدیر بین الملل این دانشگاه، تبادل دانشجو یکی از چشم‌اندازهای امیدوارکننده در تقویت همکاری پیش رو با این دانشگاه شناخته شد.

آدرس کوتاه :