راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری تخصصی (Ph.D) سال 1395

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری تخصصی (Ph.D) سال 1395


راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری تخصصی ( Ph.D ) سال 1395

ضمن عرض تبریک ، خیر مقدم و آرزوی یک دوره تحصیلی موفق برای پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال96-1395  دانشگاه تهران ، توجه پذیرفته شدگان محترم را به نکات ضروری در مورد نحوه ثبت نام الکترونیکی ، مدارک مورد نیاز ، زمان و محل تحویل مدارک ضروری و انتخاب واحد جلب می نماید :

اطلاعات بیشتر

آدرس کوتاه :