راهنمای دانشجویان نو ورود دانشکده زیست شناسی

راهنمای دانشجویان نو ورود دانشکده زیست شناسی


مفتخریم موفقیت شما در آزمون سراسری سال 1399 را تبریک گفته و ورود شما به دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران را خیرمقدم عرض کنیم. امیداوریم شما نودانشجویان گرامی با تلاش و کوشش مضاعف خود در این شرایط سخت کرونایی موجب ارتقاء علمی و شخصیتی خود گشته و همزمان دانشکده، دانشگاه و کشور را در ارتقای کیفیت زندگی جامعه یاری رسانید. لازم می­دانیم نکاتی را در ابتدای ورود به دانشکده زیست شناسی خدمت شما دانشجویان عزیز یادآور شویم.

  1. همانطورکه اطلاع دارید، کلاس­های آموزشی در ترم جاری به صورت مجازی و از طریق سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران برگزار می­شوند که نیاز است دانشجویان به خط اینترنت و وسایل سخت افزاری مناسب دسترسی داشته باشند.
  2. در سیستم آموزشی مجازی میزان مشارکت و فعالیت دانشجویان بیش از آموزش حضوری است، بنابراین نیاز به تلاش بیشتر دانشجویان برای حصول نتیجه آموزشی بهتر ار طلب خواهد کرد.
  3. ارزشیابی به صورت مستمر و از طریق کمیت و کیفیت حضور در کلاس و آزمون های مستمر در طول ترم انجام می­گیرد. بنابراین یادگیری مستمر دانشجویان عزیز الزام آموزش مجازی است.
  4. با مراجعه به تارنمای پردیس علوم از آگهی های آموزشی، تقویم آموزشی و مقرارت آموزشی آگاهی یابید.

https://science.ut.ac.ir/

  1. با مراجه به تارنمای دانشکده زیست شناسی از رشته های مختلف دانشکده، گروه های آموزشی، نیم سال بندی برنامه های درسی رشته مربوطه، سرفصل دروس، برنامه های درسی نیم سال، برنامه های امتحانی، اساتید گروه های آموزشی مختلف و اطلاعیه ­های مربوط به دانشکده آگاهی یابید.

https://science.ut.ac.ir/web/biology

 

برنامه هفتگی دانشجویان جدیدالورود 99  رشته زیست شناسی سلولی ملکولی (19 واحد)

 

8-10

10-12

1-3

3-5

شنبه

ریاضی عمومی 1

آز فیزیک عمومی 1 ( 01 )

 

 

یکشنبه

فیزیک عمومی 1

ساختار تنوع گیاهی

ساختار تنوع جانوری

آز ساختار تنوع گیاهی (02)

دوشنبه

ریاضی عمومی 1

شیمی عمومی 1

 

 

سه شنبه

فیزیک عمومی 1

ساختار تنوع گیاهی

ساختار تنوع جانوری

از ساختار تنوع جانوری (03)

چهارشنبه

آز ساختار تنوع گیاهی ( 03 )

شیمی عمومی 1

آز فیزیک عمومی 1( 05 )

از شیمی عمومی 1 ( 06 )

 

برنامه هفتگی  دانشجویان ورودی  99 رشته میکروبیولوزی (  واحد)

 

8-10

10-12

1-3

3-5

شنبه

ریاضی عمومی 1

از فیزیک عمومی 1( 01 )

 

 

یکشنبه

فیزیک عمومی 1

ساختار تنوع  گیاهی

ساختار تنوع جانوری

از شیمی عمومی 1 ( 03 )

دوشنبه

ریاضی عمومی 1

شیمی عمومی 1

 

 

سه شنبه

فیزیک عمومی 1

ساختار تنوع گیاهی

ساختار تنوع جانوری

 

چهارشنبه

از فیزیک عمومی 1( 04 )

شیمی عمومی 1

از ساختار تنوع جانوری ( 04 )

آز ساختار تنوع گیاهی ( 04 )

 
 
برنامه هفتگی دانشجویان جدیدالورود 99 رشته زیست فناوری (18 واحد)

 

8-10

10-12

1-3

3-5

شنبه

ریاضی عمومی 1

آز فیزیک عمومی1 ( 01 )

 

آز شیمی عمومی 1 ( 02)

یکشنبه

فیزیک عمومی 1

آز زیست شناسی گیاهی ( 01 )

 

زیست شناسی گیاهی

دوشنبه

ریاضی عمومی 1

شیمی عمومی 1

زبان فارسی ( 1-4)

 

سه شنبه

فیزیک عمومی 1

از زیست شناسی گیاهی ( 02 )

 

آز فیزیک عمومی 1 ( 03 )

چهارشنبه

 

شیمی عمومی 1

 

زیست شناسی گیاهی


 
برنامه هفتگی دانشجویان جدیدالورود99  رشته زیست جانوری (18 واحد)

 

8-10

10-12

1-3

3-5

شنبه

ریاضی عمومی 1

از فیزیک عمومی 1 (01 )

آز شیمی عمومی 1 ( 04 )

آز فیزیک عمومی 1 ( 02 )

یکشنبه

فیزیک عمومی 1

ساختار تنوع گیاهی

آز ساختار تنوع گیاهی (01 )

آز ساختار تنوع گیاهی (02)

دوشنبه

ریاضی عمومی 1

شیمی عمومی 1

زبان فارسی ( 1-4) 1120017

 

سه شنبه

فیزیک عمومی 1

ساختار تنوع گیاهی

 

 

چهارشنبه

 

شیمی عمومی 1

 

 


 
برنامه هفتگی دانشجویان جدیدالورود 99  رشته زیست گیاهی (18 واحد)

 

8-10

10-12

1-3

3-5

شنبه

ریاضی عمومی 1

از فیزیک عمومی 1 (01)

آز شیمی عمومی 1 (01  )

 

یکشنبه

فیزیک عمومی 1

 

ساختار تنوع جانوری

 

دوشنبه

ریاضی عمومی 1

شیمی عمومی 1

زبان فارسی ( 1-4)

 

سه شنبه

فیزیک عمومی 1

از ساختار تنوع جانوری ( 02 )

ساختار تنوع جانوری

 

چهارشنبه

 

شیمی عمومی 1

 

 آزفیزیک عمومی 1 ( 06 )

 

 دانلود فایل راهنمای دانشجویان نو ورود به دانشکده زیست شناسی، پاییز ۱۳۹۹

 

 

 

 

آدرس کوتاه :