راهنما و فلوچارت درخواست تصویب موضوع و دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری پردیس علوم

راهنما و فلوچارت درخواست تصویب موضوع و دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری پردیس علوم


به آگاهی می رساند از ابتدای مهر ماه سال 99   همانندجویی و ثبت پایان نامه ها در ایرانداک به صورت وب سرویسی در فرایند تصویب و فرایند دفاع در پردیس علوم انجام می شود.

برای آگاهی از نحوه انجام فرایند به فلوچارت و راهنمای زیر مراجعه نمائید

راهنما و فلوچارت درخواست تصویب موضوع ارشد و دکتری - پردیس علوم

راهنما و فلوچارت دفاع - پردیس علوم

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

 

 


 

آدرس کوتاه :