راه‌اندازی وب‌سایت جدید کتابخانه پردیس علوم

راه‌اندازی وب‌سایت جدید کتابخانه پردیس علوم


به اطلاع اعضای محترم کتابخانه می رساند وب‌سایت جدید کتابخانه پردیس علوم جهت اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات بهتر به کاربران خود به نشانی http://science.ut.ac.ir/web/sclib راه اندازی شد.

 

آدرس کوتاه :