راه های ارتباطی معاونین و مدیران گروه های دانشکده زمین‌شناسی

راه های ارتباطی معاونین و مدیران گروه های دانشکده زمین‌شناسی


قابل توجه دانشجویان گرامی دانشکده زمین شناسی

راه های ارتباطی معاونین و مدیران گروه های این دانشکده به شرح زیر می باشد:

 

معاونین:

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلیدکتر وحید توکلی

رایانامه: vtavakoli@ut.ac.ir

تلفن: 61112959

تلفن همراه: 09127035242

 

معاون آموزشی: دکتر جعفر حسن پور

رایانامه: hassanpour@ut.ac.ir

تلفن: 61112719

تلفن همراه: 09122279442

 

مسئولین بخش‌ها (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

 

مسئول بخش هاردراکدکتر شجاع الدین نیرومند

رایانامه: niroomand@ut.ac.ir

تلفن: 61112715

تلفن همراه: 09122862193

 

مسئول بخش مهندسی، آب و تکتونیکدکتر علی محمد رجبی

رایانامه: amrajabi@ut.ac.ir

تلفن: 61112719

تلفن همراه: 09122908260

 

مسئول بخش سافت‌راک: دکتر حمزه مهرابی

رایانامه:  mehrabi.hamze@ut.ac.ir

تلفن: 61113266

تلفن همراه: 09120762988

 

 

 اساتید راهنمای دوره‌های مختلف کارشناسی:

 

دکتر عبدالرحمن رجبی: دانشجویان کارشناسی ورودی 99

رایانامه: rahman.rajabi@ut.ac.ir

تلفن: 61112722

تلفن همراه: 09126947076

 

دکتر مرتضی مظفری: دانشجویان کارشناسی ورودی 98

تلفن: 61112906

رایانامه: mmozafari@ut.ac.ir

 

 

دکتر محمد فروتن: دانشجویان کارشناسی ورودی 97

رایانامه:foroutan.md@ut.ac.ir

تلفن: 61112715

تلفن همراه: 09121830171

 

دکتر رضا نوزعیم: دانشجویان کارشناسی ورودی 96

رایانامه: nozaem@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۲۹۰۶

تلفن همراه: 09123624808

 

دکتر جعفر حسن پور: دانشجویان کارشناسی ورودی 95

رایانامه: hassanpour@ut.ac.ir

تلفن: 61112719

تلفن همراه: 09122279442


 

آدرس کوتاه :