رتبه‌بندی جدید نیچر ایندکس بر اساس مقالات منتشر شده در مجلات بین‌المللی معتبر

رتبه‌بندی جدید نیچر ایندکس بر اساس مقالات منتشر شده در مجلات بین‌المللی معتبر


بنا به رتبه‌بندی جدید دانشگاه­ها توسط نیچر ایندکس، که بر اساس مقالات منتشر شده در مجلات معتبر بین‌المللی، مربوط به بازه زمانی اکتبر ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲، صورت گرفته است، دانشگاه تهران با ۲۶ مقاله و share ایندکس ۹.۵۹ در رتبه دوم کشور قرار گرفت. رتبه اول به پژوهشگاه دانش­های بنیادی اختصاص یافته است.

https://www.nature.com/nature-index/institution-outputs/generate/all/countries-Iran/all

گفتنی است که اکثر این مقاله ­ها مربوط به شاخه­ های علم در دانشکدگان علوم دانشگاه تهران هستند. به بیان دقیق تر، ۱۰ مقاله از دانشکده فیزیک، هشت مقاله از دانشکده شیمی، هفت مقاله از علوم زیستی و یک مقاله مربوط به علوم زمین است.

 

 

آدرس کوتاه :