نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رتبه بندی دانشگاه های جهان

رتبه بندی دانشگاه های جهان


امروزه رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس معیارهای مختلفی صورت می گیرد. این معیارها هر کدام شاخصهای جداکانه ای را مورد بررسی قرار می دهند. از جمله آنها می توان از شهرت علمی دانشگاه،  سنجش پژوهشی، وجه بین المللی، نسبت بین اعضا هیئت علمی و دانشجو و ... نام برد. در این بخش سعی داریم برخی از این رتبه بندیهای مهم دنیا را معرفی کنیم تا مخاطبان بتوانند مقایسه ای آگاهانه از دانشگاه های جهان را با هم داشته باشند.