نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رشته ها

رشته ها


 

رشته‌های تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده به شرح ذیل می‌باشد:
 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

شیمی آلی

کارشناسی ارشد، دکتری

شیمی تجزیه

کارشناسی ارشد، دکتری

شیمی معدنی

کارشناسی ارشد، دکتری

شیمی فیزیک

کارشناسی ارشد، دکتری

شیمی پلیمر

کارشناسی ارشد

شیمی کاربردی

کارشناسی ارشد، دکتری

نانو شیمی

کارشناسی ارشد، دکتری

فیتوشیمی

کارشناسی ارشد

 
 
بخش شیمی آلی
بخش شیمی آلی عهده‌دار اداره دوره‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) رشته شیمی آلی است. شیمی آلی زیر مجموعه علم شیمی است که درباره ترکیبات کربنی بحث می‌کند. 
در بخش شیمی آلی دانشکده شیمی مباحث متنوعی مطالعه می‌شود. مباحثی مانند سنتز هتروسیکل‌ها با خواص دارویی، فعالسازی پیوند C-H برای انجام سنتزهای انتخابی با استفاده از کاتالیزگرهای فلزی، توسعه روش‌های سنتزهای چند جزیی و تک جزئی، سنتز و بررسی واکنش‌های کاتالیزگرهای فلزی نانو، محاسبات DFT سطح پایه و حالت عبور، مدلسازی مولکولی بر هم کنش‌های دارو- گیرنده و ساختار ماکرومولکول‌های زیستی، استریوشیمی مولکول‌های کوچک و سوپرا مولکول‌ها، بررسی بر هم کنش‌های غیر پیوندی در ساختار‌های میزبان- میهمان و سوپرامولکولی با استفاده از پراش تک بلور پرتو X، مهندسی کریستال مولکول‌های آلی نیز مورد مطالعه قرار می‌گیرند. 
این بخش شامل 6 آزمایشگاه تحقیقاتی است که توسط 6 نفر از همکاران دانشکده اداره می‌شود. 
 
بخش شیمی تجزیه 
بخش شیمی تجزیه عهده‌دار اداره دوره‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) رشته شیمی تجزیه است . شیمی تجزیه زیر مجموعه علم شیمی است که در آن روش‌های شناسایی، جداسازی و بررسی کیفی و کمی مواد شیمیایی مطالعه می‌شود. در بخش شـــیمی تجزیه دانشـــکده شیمی مباحث متنوعی مانند الکتروشــیمی، کمومتری، جداسازی و... تحقیق می‌شود.  این بخش شامل چندین آزمایشگاه تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف تجزیه است و دارای 6 عضو هیأت علمی طبق جدول زیر می‌باشد.
 
علاوه بر این، مــرکــز عــالی الکتروشـــیمی در دی ماه 1383 با همکـــاری مشــــترک آقایان دکتر محمدرضا گنجعلی و دکتر پرویز نوروزی در دانشکده شیمی تاسیس شد. 
به منظور توسعه فضا و تامین امکـــانات لازم جهت فعــالیت‌های پژوهشی بیشتر بخصوص برای نسل جوان، تولید دانش فنی و تولید دستگاه‌ها و خدمت‌رسانی با استفاده از توسعه زمینه‌های متنوع الکتروشیمی به حوزه‌های مختلف از جمله صنایع نفت و گاز، کشاورزی، پزشکی، داروسازی، و محیط زیست، با مساعدت وزارت نفت و همکاری دانشگاه تهران ساختمان جدید مرکز عالی الکتروشیمی در سال 1392 در محل فعلی (واقع در پردیس شمالی دانشگاه) افتتاح شد. 
تجهیز مرکز عالی الکتروشیمی به دستگاه‌های پیشرفته خارجی و داخلی امکان تحقیق برای دانشجویان بیشتری در مقاطع تحصیلی مختلف داخل و خارج ایجاد نموده است.
 این مرکز به عنوان آغازی برای استفاده از علوم نوین الکتروشیمی برای ارتباط با صنایع مختلف و حل مشکلات داخلی و دانشگاهی و حفظ ثروت ملی ایجاد شده است.
 
بخش شیمی معدنی
این بخش عهده‌دار اداره دوره‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) رشته شیمی معدنی است. شیمی معدنی شاخه ای از علم شیمی است که در مورد مواد غیر آلی مطالعه می‌کند. در بخش شیمی معدنی دانشکده شیمی در مباحث متنوعی مانند کریستالوگرافی، نانومواد معدنی، ترکیب‌های سوپرا مولکول، مهندسی بلور، نانو مواد متخلخل فلز – آلی MOF ، ترکیبات آلی فلزی و کاتالیزگرهای هموزن و هتروژن مطالعه و تحقیق می‌شود. 
این بخش شامل 6 آزمایشگاه تحقیقاتی است که بوسیله اعضای هیأت علمی که در جدول زیر اسامی آنها آمده است، اداره می‌شود.
 
بخش شیمی فیزیک 
این بخش عهده‌دار اداره دوره‌هــــــــــای تحصیـــلات تکمیلـــی (کارشـــــناسی ارشد و دکتری) رشـــته شیمی فیزیک است. در شـیمی فیزیک رفتار فیزیکـــی سیســـتم-های شیمیایی مورد بحث و مطالعه قرار می‌گیرد. در بخش شیمی فیزیک دانشکده شیمی مباحث متنوعی مانند مکانیک آماری سیستم‌های چگال، مکانیک آماری غیرتعادلی و فرآیندهای انتقالی، مکانیک کوانتومی، طیف سنجی مولکولی، شبیه‌سازی‌های دینامیک مولکولی و شیمی محاسباتی مورد تحقیق قرار می‌گیرد. این بخش شامل 5 آزمایشگاه تحقیقاتی است که بوسیله اعضای هیأت علمی که در جدول زیر اسامی آنها آمده است، اداره می‌شود.
 
 
بخش شیمی پلیمر
این بخش  عهده‌دار اداره دوره‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) رشته شیمی پلیمر است. در شیمی پلیمر دانشکده شیمی مباحث متنوعی مانند پلاستیک-ها، لاستیک‌ها، چسب‌ها، روکش‌ها و کامپوزیت‌ها مورد تحقیق و مطالعه قرار می‌گیرد. این بخش شامل 3 آزمایشگاه تحقیقاتی است که بوسیله اعضای هیأت علمی که در جدول زیر اسامی آنها آمده است اداره می‌شود. به علاوه یک آزمایشگاه مرکزی پلیمر شامل دستگاه‌های TGA، DSC و GPC نیز در دانشکده شیمی وجود دارد که خدمات پژوهشی به دانشکده شیمی و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی فعال در زمینه پلیمر ارائه می‌کند.
 
بخش شیمی کاربردی
بخش شیمی کاربردی عهده‌دار اداره دوره‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) رشته شیمی کاربردی است. در شیمی کاربردی در زمینه‌هایی که منجر به نتایج صنعتی می‌شود مطالعه و تحقیق می‌شود. در واقع، شیمی کاربردی حلقه‌ای است که بین علم شیمی و مهندسی شیمی ارتباط برقرار می‌کند و لذا دانشجویان این رشته می‌باید علاوه بر آگاهی و تسلط بر علم شیمی، با مباحثی که در مهندسی شیمی  مطرح است نیز آشنا باشند. این بخش شامل 2 آزمایشگاه تحقیقاتی است که بوسیله اعضای هیأت علمی که اسامی آنها در جدول اعضای عیئت علمی آمده است، اداره می‌شود.
 
بخش نانو شیمی
این بخش عهده‌دار اداره دوره‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) رشته نانو شیمی است. علم و فناوری نانو شیمی شاخه‌ای از علم شیمی است که به بررسی مواد و ترکیبات شیمیایی در مقیاس نانومتری می‌پردازد. علوم نانو در سال‌های اخیر بسیار توسعه یافته و کاربردهای آن در عرصه‌های مختلف صنعتی در حال پیشرفت است. در بخش نانو شیمی دانشکده شیمی حدود 20 نفراز اعضای هیأت علمی در زمینه‌های مختلف نانو مشغول فعالیت هستند که این زمینه‌ها شامل نانو پلیمر، نانو مواد آلی، سوپرا مولکول، نانو مواد معدنی و نانو نظری می‌باشد. فعالیت‌های پژوهشی در زمینه‌های مختلف نانو شیمی در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی موجود انجام می‌شود.
بخش نانو شیمی متشکل از حدود 20 نفر از اعضای هیأت علمی بخش‌های مختلف می‌باشد.