نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رشته های زمین شناسی

رشته های زمین شناسی


 
 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

زمین شناسی عمومی

کارشناسی

پترولوژی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

چینه نگاری و فسیل شناسی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

زمین شناسی مهندسی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

زمین شناسی اقتصادی

کارشناسی ارشد

زمین شناسی نفت

کارشناسی ارشد

زمین ساخت  
آب زمین شناسی  
 
 
 
دانشکده از سه بخش سافت راک (رسوب، نفت، چینه)، پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی و مهندسی و تکتونیک تشکیل شده است. 
 
بخش سافت راک (رسوب، نفت، چینه)
زمین شناسی نفت شامل مجموعه دانسته‌های علم زمین شناسی و روش‌هایی است که جهت اکتشاف منابع نفتی به کار گرفته می‌شوند. زمین شناسی نفت در دانشکده زمین شناسی جنبه‌های قدیمی و جدید اکتشاف و بررسی خصوصیات مخازن کشف شده را شامل می‌گردد. پروژه های مختلفی در بخش زمین شناسی نفت در دانشکده زمین شناسی در حال انجام می‌باشند. از جمله مهمترین این پروژه‌ها می‌توان به کیفیت مخزنی، ژئوشیمی آلـی، کاربرد ایزوتوپ‌هــای پایدار، آنالیز حوضه، ابداع روش‌هـای نـوین آنالیز لاگ، تحلیـل ساختاری نفت‌گیرها و هیدرودینامیک مخازن نفتی اشاره نمود. 
بخش سافت راک دارای 3 آزمایشگاه آموزشی و 2 آزمایشگاه تحقیقاتی می‌باشد و بسیاری از کارهای تحقیقاتی خود را با استفاده از امکانات پژوهشی شرکت‌های نفت (نفت مرکزی، مناطق نفت خیز جنوب ایران، شرکت نفت فلات قاره و شرکت نفتی و گاز پارس) به انجام می‌رساند. این بخش علاوه بر پذیرش دانشجویان کارشناسی، در مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌های رسوب شناسی، چینه‌نگاری و زمین شناسی نفت و در مقطع دکتری در رشته‌های رسوب شناسی و چینه‌نگاری دانشجو می‌پذیرد.
رسوب‌شناسی شاخه‌ای از علم زمین‌شــناسی است که به شــناخت خصوصیات رســوبات، فرایندهای رسـوبی و سنگ‌های رســوبی نهشته شده در حوضه‌های رسوبی می-پردازد. هدف نهایی علم رسوب شناسی فهم شرایطی است که بر روی رسوبات و سنـگ‌های رسوبی در زمان حمل و نقل و رسوبگـــذاری در حوضـــه رسوبی عمــل نمــوده‌اند.
رشته رسوب شناسی در موضوعات مختلف رسوب شناسی و زمین شناسی نفت مانند ژئوشیمی دمای پایین، چینه نگاری سکانسی، آنالیز حوضه‌های رسوبی، بررسی خصوصیات مخازن نفتی و تخمین ذخایر اقتصادی رسوبی فعالیت می‌نماید. این رشته دارای ارتباط پیوسته و مناسبی با مراکز داخلی و خارجی مانند شرکت ملی نفت ایران و مرکز ملی اقیانوس شناسی می‌باشد. 
این رشته علاوه بر پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی (زمین شناسی) در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز دانشجو می‌پذیرند. آزمایشگاه‌های آموزشی و تحقیقاتی این رشته مشترک با سایر رشته‌های بخش (چینه و نفت) می‌باشد.
دیرینه شناسی علم مطالعه تاریخ تکامل موجودات بر روی زمین است. این علم به مطالعه جانوران و گیاهان دیرینه براساس ثبت فسیلی آنان می‌پردازد. این ثبت فسیلی آثار این موجودات است که در سنگ‌های رسوبی باقی مانده است. بخش دیرینه شناسی در دانشکده زمین‌شناسی به بررسی جنبه های مختلف حیات موجودات دیرینه می‌پردازد. این مطالعات شامل بدنه موجودات، ردپای آنان، آثار کندگی، باقی مانده‌های شیمیایی، گیاه شناسی دیرینه و مطالعه گرده گیاهان می‌گردد.
این رشته علاوه بر پذیرش دانشجویان کارشناسی، در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز  دانشجو می‌پذیرد.
 
 
 
بخش پترولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی
پترولوژی شاخه‌ای از زمین‌شناسی است که به مطالعه سنگ‌ها و شرایط تشکیل آنان می‌پردازد. این علم متناسب با سنگ‌های آذرین و دگرگونی دارای دو بخش مربوط به همین دو نوع می‌گردد.
پترولوژیست‌ها در دانشـــکده زمین‌شــــناسی از مباحث کانی‌شــــناسی، پتروگرافـــی و آنالیزهــــای ژئوشیمیایی جهت توصیف ترکیب و بافت سنگ‌های آذرین و دگرگونی استفاده می‌نمایند. ایشان همچنین اصول جدید ژئوشیمی، ژئوفیزیک و ترمودینامیک نوین را جهت فهم بهتر منشأ و نحوه تشکیل سنگها مورد استفاده قرار می-دهند. بخش پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی دارای آزمایشگاه سنگ‌شناسی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سطح دانشکده زمین‌شناسی می‌باشد. این بخش دارای 3 آزمایشــگاه آموزشی و 2 آزمایشگاه تحقیقاتی می‌باشــد و علاوه بر پذیرش دانشــجویان کارشناسی، در مقاطع کارشناسی ارشد و  دکتری نیز دانشجو می‌پذیرد.  
زمین‌شناسی اقتصادی به بررسی آن دسته از مواد زمین می‌پردازد که می‌توانند جهت مصارف اقتصادی و یا صنعتی به کار گرفته شوند. زمین شناسی اقتصادی در دانشکده زمین شناسی اکتشاف و تخمین ذخایر معدنی را برعهده دارد. این رشته دارای آزمایشگاه‌های آموزشی و تحقیقاتی مشترک با رشته پترولوژی می‌باشد.
 
 
بخش زمین‌شناسی مهندسی و تکتونیک
زمین‌شناسی مهندسـی کاربرد علم زمین‌شناسی در مطالعــــه و فهم مســــائل مهندسی و ژئوتکنیکی سازه‌های عمرانی و ارائه راه‌حل مناسب برای جلوگیری از مخاطرات است. هدف این بـخش ارائــه دانــش زمین شناسی مهندسی به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در موضوعات مکانیک سنگ و خاک و کاربرد زمین‌شناسی جهت اهداف مهندسی نفت، ژئوتکنیک و پروژه‌های آبی، سدسازی، تونل و جاده‌سازی می‌باشد.
این بخش دارای آزمایشگاه زمین‌شناسی مهندسی در حد آزمایشات اولیه خاک و سنگ می‌باشد. همچنین دارای آزمایشگاه آموزشی مشترک با سایر بخش‌ها در سطح دانشکده و آزمایشگاه تحقیقاتی می‌باشد و علاوه بر پذیرش دانشجویان کارشناسی، در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز دانشجو می‌پذیرد.