نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رؤسای پردیس تا کنون

رؤسای پردیس تا کنون


رؤسای پردیس از بدو تأسیس تاکنون
از بدو تأسیس دانشکده علوم تاکنون 17 عضو هیأت علمی از رشته‌های مختلف عهده‌دار ریاست مجموعه بوده‌اند. اسامی این اعضا عبارتند از: 
1- آقای دکتر عیسی صدیق از گروه فلسفه 1322-1311
2- آقای دکتر محمود حسابی از گروه فیزیک 1327-1322
3- آقای دکتر عبداله شیبانی از گروه زیست شناسی 1331-1327
4- آقای دکتر محمود حسابی از گروه فیزیک 1336-1331
5- آقای دکتر محسن هشترودی از گروه ریاضی 1339-1336
6- آقای دکتر فریدون فرشاد از گروه زمین شناسی 1347-1339
7- آقای دکتر پزشکپور مستشفی از گروه زیست شناسی 1348-1347
8- آقای دکتر کمال‌الدین جناب از گروه فیزیک 1350-1348
9- آقای دکتر عبدالله شیبانی از گروه زیست شناسی 1358-1350
10- آقای دکتر حسن ابراهیم زاده از گروه زیست شناسی 1361-1358
11- آقای دکتر علی کرباسیان از گروه شیمی 1363-1361
12- آقای دکتر حبیب اله دانش پژوه از گروه شیمی 1365-1363
13- آقای دکتر محمدرضا نوری‌ دلویی از گروه زیست‌شناسی (پزشکی) 1368-1365
14- آقای دکتر مهدی قندی از گروه شیمی 1371-1368
15- آقای دکتر حسن صالحی فتح آبادی از گروه ریاضی 1372-1371
16- آقای دکتر محمد هادی خورگامی از گروه شیمی 1373-1372
17- آقای دکتر علی مقاری از گروه شیمی 1381-1373
18- آقای دکتر حسن ابراهیم زاده از گروه زیست شناسی 1384-1381
(ارتقای تشکیلات سازمانی دانشگاه تهران و تبدیل دانشکده علوم به پردیس علوم)
19- آقای دکتر حمید پزشک از دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 1387-1384 
20- آقای دکتر علی مقاری از دانشکده شیمی 1390-1387
21- آقای دکتر محمدرضا گنجعلی از دانشکده شیمی 1393-1390
22- آقای دکتر حمید پزشک از دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 1393 تاکنون