روش تماس دانشجویان جهت پیگیری مشکلات ثبت نام وام و تسویه حساب

روش تماس دانشجویان جهت پیگیری مشکلات ثبت نام وام و تسویه حساب


به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند در خصوص مشکلات مربوط به ثبت وام و یا درخواستهای مرتبط با تسویه حساب از طریق زیر پیام‌های خود را ارسال و پیگیری نمایند. 

مشخصات نوع درخواست ادرس پست الکترونیک تلفن
خانم گلجانی انواع وام   z.goljani@ut.ac.ir ۰۹۹۲۸۸۳۲۶۳۵
خانم قشلاقی وام ویژه دکتری و ضروری  s_gheshlaghi@ut.ac.ir ۰۹۰۱۷۶۰۹۲۰۳
آقای پوشش دوست تسویه حساب با صندوق رفاه  pooshesh@ut.ac.ir ---------------
خانم برازش امور مرتبط با اداره خدمات دانشجویی  l.barazesh@ut.ac.ir  ---------------

 

آدرس کوتاه :