زمان مصاحبه دکتری دانشکده زمین شناسی در رشته های زمین شناسی اقتصادی و مهندسی

زمان مصاحبه دکتری دانشکده زمین شناسی در رشته های زمین شناسی اقتصادی و مهندسی


به اطلاع می رساند مصاحبه دکتری دانشکده زمین شناسی در رشته های زمین شناسی اقتصادی و مهندسی ، ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 95/02/19  و رشته های پترولوژی و رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ساعت 8 صبح روز دوشنبه به تاریخ 95/02/20  برگزار خواهد شد.ثبت نام کنندگان محترم برای مصاحبه ،در روزهای ذکر شده به همراه اصل مدارک بارگزاری شده در سیستم جامع و همچنین یک عدد سی دی شامل کلیه مدارک به دفتر آموزش دانشکده مربوطه واقع در ساختمان مرکزی پردیس علوم مراجعه نمایند.

 

آدرس کوتاه :