ساخت و مشخصه یابی لایه های نانوساختار پایه مس جهت بهبود خواص ترشوندگی / دانشجو : راضیه اکبری

ساخت و مشخصه یابی لایه های نانوساختار پایه مس جهت بهبود خواص ترشوندگی / دانشجو : راضیه اکبری


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده فیزیک


عنوان: ساخت و مشخصه یابی لایه های نانوساختار پایه مس جهت بهبود خواص ترشوندگی

دانشجو : راضیه اکبری
رشته:  فیزیک ماده چگال

استاد راهنما : دکتر محمدرضا محمدی زاده
استاد مشاور : دکتر محسن خواجه امینیان

زمان : یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 9 صبح
مکان : آمفی تئاتر دانشکده فیزیک

چکیده:

یکی از روش های مناسب جهت تمیز نگه داشتن سطوح بدون بهبوددهی ثانویه، استفاده از فناوری سطوح آسان-تمیزشونده و فوق آب گریز است. همچنین، باتوجه به تحقیقات اخیر، با تغییر ساختار سطح و تولید ساختارهای سلسله مراتبی پیچیده برروی آن می توان سطوح فوق آب گریز بدون بهبوددهی ثانویه شیمیایی و فیزیکی تولید کرد. درهمین راستا، در این رساله به روش های حمام شیمیایی و لایه نشانی الکترودی (در رهیافت های گالوانوستاتیک، ولتامتری چرخه ای و پالس ولتاژ مربعی)، لایه های نازک ساختارمند بر پایه مس را برروی زیرلایه های مختلفی همچون شیشه، فلزات و توری استیل تولید کرده و به بررسی پارامترهای موثر بر آب گریزی آن ها پرداختیم.
 

آدرس کوتاه :