نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سالگرد رحلت امام خمینی ره

سالگرد رحلت امام خمینی ره


امام خمینی (ره): اگر علم بدون تهذیب باشد ضررش از جهل بدتر است.

آن وقتی کلام تاثیر دارد که از قلب مهذب و پاک بیرون بیاید.