نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی آقای پروفسور گویلمن

سخنرانی آقای پروفسور گویلمن


 

سخنرانی آقای پروفسور  گویلمن (Gilles Guillemin) استاد دانشگاه مک کواری استرالیا در ساعت 11:00 روز یکشنبه 11 بهمن ، با عنوان " نقش متابولیسم تریپتوفان در التهابات عصبی" برگزار خواهد شد.