سخنرانی علمی: ارزیابی کمی فعالیت زمین ساختی حاشیه شمال باختری بلوک لوت با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) / دکتر رضا نوزعیم

سخنرانی علمی: ارزیابی کمی فعالیت زمین ساختی حاشیه شمال باختری بلوک لوت با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) / دکتر رضا نوزعیم


سخنران: دکتر رضا نوزعیم

عضو هیئت علمی دانشکده زمین شناسی پردیس علوم

زمان: سه شنبه ۱۹/‏۱۲/‏۹۹‬ ساعت ۱۱ صبح

لینک سخنرانی: https://www.skyroom.online/ch/sci-ut/pm/

 

 

 

آدرس کوتاه :