سخنرانی علمی: آیا داده‌های امواج گرانشی لایگو می‌تواند مربوط به ادغام سیاهچاله‌های اولیه باشد؟ / دکتر سهراب راهوار

سخنرانی علمی: آیا داده‌های امواج گرانشی لایگو می‌تواند مربوط به ادغام سیاهچاله‌های اولیه باشد؟ / دکتر سهراب راهوار


آدرس کوتاه :