سخنرانی علمی "راهکارهای بررسی حضور و حذف آلاینده‌های در حال توسعه در محیط‌های آبی"

سخنرانی علمی "راهکارهای بررسی حضور و حذف آلاینده‌های در حال توسعه در محیط‌های آبی"


خانم دکتر نجمه ممون از دانشگاه سیند کشور پاکستان سخنرانی را در حوزه روش‌های آنالیز و تکنیک‌های حذف آلودگی‌های منابع آبی در روز یکشنبه دهم اردیبهشت ماه در سالن دهشور پردیس علوم ارائه کردند. ع

نوان این سخنرانی "راهکارهای بررسی حضور و حذف آلاینده‌های در حال توسعه در محیط‌های آبی" بود و محتوای ارائه شده برای محقیقین علاقمند در حوزه زیست فناوری محیطی، شیمی تجزیه و اکولوژی محیط‌های آبی شامل روش‌های نوین شیمیایی در حذف آلودگی‌های آبی بود.

آدرس کوتاه :