سخنرانی علمی: شباهت ها و تفاوت ها بین واکسن های مختلف علیه ویروس کرونا / دکتر سیروس زینلی

سخنرانی علمی: شباهت ها و تفاوت ها بین واکسن های مختلف علیه ویروس کرونا / دکتر سیروس زینلی


 
سخنران: دکتر سیروس زینلی
            رشته تحصیلی
            دکترای تخصصی ژنتیک انسانی
            مدیر گروه دکترای پیوسته بیوتکنولوژی، پردیس علوم دانشگاه تهرانزمان سخنرانی:  چهارشنبه 6 اسفند 99 ساعت 14

لینک حضور در جلسه سخنرانی: skyroom.online/ch/sci-ut/pm

 

فیلم سخنرانی 1

 

فیلم سخنرانی 2

 

فیلم سخنرانی 3

 

 

 

آدرس کوتاه :