سخنرانی علمی: "فلززایی کانسارهای روی و سرب با سنگ میزبان رسوبی ایران" / دکتر عبدالرحمن رجبی

سخنرانی علمی: "فلززایی کانسارهای روی و سرب با سنگ میزبان رسوبی ایران" / دکتر عبدالرحمن رجبی


سخنرانی علمی با عنوان «فلززایی کانسارهای روی و سرب با سنگ میزبان رسوبی ایران»

سخنران: آقای دکتر عبدالرحمن رجبی عضو هیئت علمی دانشکده زمین شناسی

زمان: دوشنبه مورخ ۱۶/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬ ساعت ۱۲

لینک سخنرانی: https://www.skyroom.online/ch/sci-ut/geology-lectures

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :