سخنرانی علمی: معرفی کانسارهای طلای تیپ کوهزادی با نگاهی ویژه به ذخایر طلای شمال غرب ایران / دکتر شجاع الدین نیرومند

سخنرانی علمی: معرفی کانسارهای طلای تیپ کوهزادی با نگاهی ویژه به ذخایر طلای شمال غرب ایران / دکتر شجاع الدین نیرومندسخنران: دکتر شجاع الدین نیرومند، عضو محترم هیئت علمی دانشکده زمین شناسی


زمان: دوشنبه مورخ ۰۴/‏۱۲/‏۹۹‬ ساعت ۱۳

لینک سخنرانی: https://www.skyroom.online/ch/sci-ut/geology-lectures

 

 

 

آدرس کوتاه :