سخنرانی و بازدید هیأت اسپانیایی از دانشکده زیست شناسی

سخنرانی و بازدید هیأت اسپانیایی از دانشکده زیست شناسی


هیأتی از پژوهشگران حوزه اکولوژی و گیاه شناسی از سه دانشگاه کشور اسپانیا در روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه در پردیس علوم حضور یافتند و ضمن ارائه سخنرانی برای اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان دانشکده زیست شناسی با هیأت رئیسه دانشکده زیست شناسی و متخصصین این حوزه از پردیس علوم در جلسه تبادل تجربیات در حوزه اکوسیستم‌های گیاهی پرداختند.

هیأت مزبور که در کنسرسیوم پژوهشی بین المللی بر روی گیاهان ساکن مناطق بیابانی تحقیق می‌کنند با آزمایشگاه پژوهشی سیستماتیک گیاهی آقای دکتر آخانی به عنوان حلقه‌ای از این تیم در زمینه شناخت مکانیسم‌های مقاومت گیاهان به خشکی تحقیق می‌کنند. به نقل از هیأت اسپانیایی بازدید کننده، توجه به وضعیت کم آبی و بیابانی کشور انجام پژوهش‌هایی در حوزه مزبور مورد حمایت سازمان‌های بین المللی از جمله کمیسیون اروپا می‌باشد.

آدرس کوتاه :