سخنرانی ها

سخنرانی ها


معاونت پژوهش و فناوری پردیس علوم در نظر دارد علاوه بر سخنرانی های اختصاصی، به صورت ماهیانه سلسه سخنرانی های علمی با موضوعات روز و قابل فهم برای عموم را برگزار نماید.

این سخنرانی های به تفکیک دانشکده ها ارائه می شود.

سخنرانی های دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

سخنرانی های دانشکده زمین شناسی

سخنرانی های دانشکده زیست شناسی

سخنرانی های دانشکده شیمی

سخنرانی های دانشکده فیزیک

 

 

آدرس کوتاه :