سرکار خانم دکتر فرنوش فریدبد به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی پردیس علوم منصوب شدند

سرکار خانم دکتر فرنوش فریدبد به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی پردیس علوم منصوب شدند


سرکار خانم دکتر فرنوش فریدبد، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی، به موجب حکمی از سوی رئیس دانشگاه، به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی پردیس علوم منصوب شدند. متن حکم به شرح ذیل است:

"احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده سرکار عالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم پردیس علوم دانشگاه تهران، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان سرپرست معاونت پژوهش و فناوری پردیس مذکور، منصوب می‌شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و مؤید باشید."


 

آدرس کوتاه :