سرکار خانم دکتر هدیه ساجدی و آقای دکتر سروش مدبری در زمره شش عضو طرح تبادل استادان اراسموس اتحادیه اروپا در دانشگاه UPF اسپانیا انتخاب شدند.

سرکار خانم دکتر هدیه ساجدی و آقای دکتر سروش مدبری در زمره شش عضو طرح تبادل استادان اراسموس اتحادیه اروپا در دانشگاه UPF اسپانیا انتخاب شدند.


خانم دکتر هدیه ساجدی، عضو هیات علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر و آقای دکتر سروش مدبری، عضو هیات علمی دانشکده زمین شناسی در طرح تبادل اساتید اراسموس اتحادیه اروپا در دانشگاه UPF اسپانیا که در برنامه‌های پروژه اراسموس پلاس اتحادیه اروپا مابین اتحادیه چهار دانشگاه برتر اسپانیا و پنج دانشگاه برتر ایران منعقد شده است، جزو اساتید منتخب از بین شش عضو می‌باشند. این خبر مسرت بخش را به ایشان و همچنین کلیه اعضا هیأت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشکده زمین شناسی، پردیس و دانشگاه تبریک عرض می‌کنیم.

 

 

آدرس کوتاه :