سمپوزیوم دو روزه "علوم اعصاب محاسباتی: از زیست شناسی تا هوش مصنوعی" برگزار شد.

سمپوزیوم دو روزه "علوم اعصاب محاسباتی: از زیست شناسی تا هوش مصنوعی" برگزار شد.


به منظور آشنایی دانشجویان و علاقه مندان به حوزه های علوم اعصاب محاسباتی و هوش مصنوعی و آشنایی با مسائل روز مطرح در این حوزه ها، یک سمپوزیوم دو روزه مشترک با همکاری دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر (دانشگاه تهران) و مرکز تحقیقات مغز و شناخت (cerco ، دانشگاه تولوز فرانسه) در تاریخ 22-21 آذر ماه سال 1397 دردانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر برگزار شد.

مهمانان فرانسوی، پروفسور سایمون جاناتان تورپ ودکتر تیموتی ماسکولیه ، جهت سخنرانی در این سمپوزیوم حضور داشتند که متأسفانه به دلیل فوت ناگهانی پدر گرامی آقای تورپ، ایشان مجبور به ترک زودهنگام این سمپوزیوم شدند. همچنین هشت سخنران دیگر از مراکز علمی و دانشگاهی معتبر داخل کشور دعوت شده بودند و بیش از 100 نفر شرکت کننده در این سمپوزیوم حضور داشتند.

موضوعات اصلی در این سمپوزیوم، بررسی نقش فعالیت های مغز در گذر زمان، نقش یادگیری در انجام فرآیندهای شناختی مغز و همچنین چگونگی استفاده از یافته های علمی جدید در حوزه علوم اعصاب به منظور توسعه مدلهای هوشمند محاسباتی بود. در پایان هر روز، تمامی سخنرانی ها در یک پنل تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بازخوردهای بسیار مثبت و مناسبی از طرف شرکت کنندگان ارائه شد.

آدرس کوتاه :