سنتز ترکیب های هتروسیکل نوین بر پایه کومارین ها و بررسی خواص بیولوژیکی آن ها / دانشجو : مرجان ملازاده

سنتز ترکیب های هتروسیکل نوین بر پایه کومارین ها و بررسی خواص بیولوژیکی آن ها / دانشجو : مرجان ملازاده


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی


عنوان: سنتز ترکیب های هتروسیکل نوین بر پایه کومارین ها و بررسی خواص بیولوژیکی آن ها

دانشجو : مرجان ملازاده
رشته:  شیمی آلی

استاد راهنما : دکتر افسانه زنوزی

زمان : یکشنبه 31 شهریور 1398
مکان : اتاق 123 دانشکده شیمی

چکیده:

بیماری آلزایمر یک نوع اختلال عملکرد مغز است که به تدریج توانایی های ذهنی بیمار تحلیل می رود. متاسفانه پیش بینی می شود تا سال  2030 بیش از 65 میلیون نفر در دنیا به آلزایمر مبتلا شوند. 4-هیدروکسی کومارین هسته اصلی بیشتر فراورده های دارویی کومارینی می باشد، از جمله  داروهای ضد آلزایمری و ضد دیابتی. همچنین دیده شده که ترکیب های دارای بخش پیریدینیوم به وفور در ساختار ترکیبات آلزایمری وجود دارند. در این کار تحقیقاتی به منظور ارتقاء هرچه بیشتر سنتز مهارکننده های  استیل کولین استراز، ترکیبات نوین بنزیل پیریدینیوم-2و4-دی اکسوکرومان سنتز شدند که اثرات بازدارندگی خوبی بر روی استیل و بوتیریل کولین استراز نشان دادند. در ادامه ترکیبات جدید بر پایه دی تیوکربامات های دارای کومارین سنتز شدند. پس از بررسی خواص بیولوژیکی آن ها مشخص شدکه اثر خوبی به عنوان باز دارنده های آنزیم α-گلوکوزیداز از خود نشان دادند. در گام آخر با استفاده از واکنش کلیک ترکیبات نوین دارای بخش کومارینی و حلقه های تری آزولی سنتز شدند که امید است در درمان دیابت اثر مطلوبی داشته باشند.

 

آدرس کوتاه :