سنتز و بکارگیری نانوکامپوزیت هیدروژل مغناطیسی گرافن اکسید و نانوذرات طلا به منظور حذف و اندازه‌گیری برخی آلاینده‌های زیست محیطی / مریم مالمیر

سنتز و بکارگیری نانوکامپوزیت هیدروژل مغناطیسی گرافن اکسید و نانوذرات طلا به منظور حذف و اندازه‌گیری برخی آلاینده‌های زیست محیطی / مریم مالمیر


آدرس کوتاه :