سومین سخنرانی علمی برای عموم،‌ چهارشنبه اول بهمن / سخنران: آقای دکتر شهشهانی

سومین سخنرانی علمی برای عموم،‌ چهارشنبه اول بهمن / سخنران: آقای دکتر شهشهانی


با توجه به اینکه معاونت پژوهش و فناوری پردیس علوم در نظر دارد به صورت ماهیانه سلسله سخنرانی‌های علمی با موضوعات روز و قابل فهم برای عموم را برگزار نماید. سومین سخنرانی علمی با توجه به موضوع مورد توجه عموم مردم در روز چهارشنبه ۱/‏۱۱/‏‬ ۹۹ توسط آقای دکتر سیاوش شهشهانی، عضو محترم هیأت علمی پیشکسوت دانشگاه صنعتی شریف با عنوان " آموزش مجازی، دانشگاه و جامعه " از طریق لینک زیر با دسترسی عمومی برگزار خواهد شد. ‌

https://www.skyroom.online/ch/mmshafiei/scientific-lecture

 

 

 

 

آدرس کوتاه :