سومین کارگاه اخلاق در پژوهش برگزار گردید.

سومین کارگاه اخلاق در پژوهش برگزار گردید.


سومین کارگاه اخلاق در پژوهش برای دانشجویان دکتری پردیس علوم به عنوان واحد الزامی گذرانده قبل از تصویب پروپوزال دوره تحصیلی در تاریخ ۱۴/‏۱۲/‏۹۹‬ به صورت مجازی در پردیس علوم دانشگاه تهران با تدریس آقایان دکتر سید امیر کیوان قربانی تنها و دکتر برزو نظری برگزار گردید.  

تعداد دانشجویان ثبت نامی: 123 نفر و مباحث مهم این کارگاه: «پژوهش اخلاق‌مدار، روش شناسایی اعتبار مجلات علمی و آشنایی با مصادیق سوء‌رفتار پژوهشی» بوده است.

 

 

 

آدرس کوتاه :