شروع ثبت نام وام های دانشجویی سال تحصیلی 1398-1397

شروع ثبت نام وام های دانشجویی سال تحصیلی 1398-1397


متقاضیان وام های دانشجویی، بر اساس جدول زمان بندی ذیل می توانند درخواست های خود را در سامانه گلستان ثبت نمایند. با توجه به محدود بودن اعتبارات اولویت با افرادی است که سریعتر درخواست داده و مدارک خود را کامل نمایند. جهت اطلاع از شرایط و قوانین کلیه وام ها می توانید به سامانه گلستان یاسایت پردیس علوم یا کانال تلگرام@utscienceeducation  مراجعه نمایید.

 

انواع وام

مدارک مورد نیاز

وام تحصیلی و شهریه

سند تعهد محضری

وام ویژه دکتری صندوق رفاه

سند تعهد محضری و فرم های مربوطه شماره 1 و 2 در سامانه گلستان

وام ویژه دکتری توسعه تعاون

فرمهای مربوطه شماره 1 و 2 در سامانه گلستان

وام ضروری ویژه دکتری

سند تعهد محضری ، فرم مربوطه در سامانه گلستان و فاکتور مربوطه

وام ضروری

سند تعهد محضری و فاکتورمتناسب با رویداد

وام  ودیعه مسکن( ویژه دانشجویان متاهل)

سند تعهد محضری، سند ازدواج و اجاره نامه به نام شخص دانشجو

 

 

جدول زمان بندی وام های دانشجویی در نیمسال اول 97-98

نوع وام

زمان ثبت درخواست وام در سامانه گلستان

انواع وام های تحصیلی

از تاریخ 20/6/97 تا 18/8/1397

انواع وام های شهریه

از تاریخ 20/6/97 تا 18/8/1397

سایر وام ها

از تاریخ 20/6/97 تا 22/8/1397

وام تحصیلی ویژه دکتری(صندوق یا بانک توسعه)

از تاریخ 20/6/97 تا 4/9/1397

وام ضروری ویژه دکتری

از تاریخ 20/6/97 تا 5/9/1397

 

 

Description: http://science.ut.ac.ir/documents/10009196/89617150/mablagh-vam-97-98_Page_1.jpg?t=1538309748624

Description: http://science.ut.ac.ir/documents/10009196/89617150/mablagh-vam-97-98_Page_2.jpg?t=1538309748624

 

آدرس کوتاه :