شرکت فعال پردیس علوم در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار وزارت علوم

شرکت فعال پردیس علوم در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار وزارت علوم


بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۲۶ لغایت ۲۹ دیماه ۹۸) در سالن پنج در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برگزار گردید و ۴ تن از اعضای محترم هیأت علمی پردیس علوم به شرح زیر با ۸ طرح در این نمایشگاه شرکت فعال داشتند. (۵ طرح دکتر مجید حمزه لو، یک طرح دکتر مهران حبیبی رضایی، یک طرح دکتر فاطمه محمدی پناه و یک طرح دکتر فرخ سررشته داری)

 

آدرس کوتاه :