شهاب سنگ «۱۵۴ کرمان» به دانشکده زمین شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران اهدا شد.

شهاب سنگ «۱۵۴ کرمان» به دانشکده زمین شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران اهدا شد.


به گزارش روابط عمومی پردیس علوم، شهاب سنگ «۱۵۴ کرمان» توسط آقای حجت کمالی جستجوگر شهاب سنگ، در ششم آبان ماه ۱۳۹۶ به دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران اهدا شد. برای این منظور مراسمی با حضور دکتر کنعانیان رئیس دانشکده، مهندس حاج امینی معاون آَموزشی، دکتر چشمی معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و دکتر میرنژاد عضو هیئت علمی دانشکده زمین شناسی پردیس علوم برگزار شد.

همچنین در این مراسم، سمیناری آموزشی در خصوص معرفی شهاب سنگ‌ها برای عموم برگزار شد و از ۶ شهاب سنگ کشف شده آقای حجت کمالی نیز رونمایی شد.

آقای حجت کمالی از جستجوگرهای حرفه‌ای ایران است که تعداد زیادی شهاب به موزه‌های مختلف اهدا کرده است.

شهاب سنگ کرمان ۱۵۴ در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در منطقه کلوت بیابان لوت کشف شد و به گفته کارشناسان نجوم، جز شهاب سنگ‌های بزرگ و از جنس سنگی H5 به شمار می‌رود و اطلاعات اولیه پیدایش منظومه شمسی را در خود نهفته دارد. اهدای این نمونه شهاب سنگ کم نظیرکه در بولتن جهانی با نام Kerman 154 ثبت شده است، سرآغازی برای مطالعات تخصصی در رشته شهاب سنگ شناسی و بویژه راه اندازی آزمایشگاه شهاب سنگ شناسی در دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران به منظور انجام آزمایشات و مطالعه علمی شهاب سنگ‌های ایران و همجنین صدور شناسنامه برای نمونه‌های تأیید شده خواهد بود.

آدرس کوتاه :