نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شهادت امام جواد علیه السلام

شهادت امام جواد علیه السلام


تواضع و فروتنی زینت بخش علم و دانش است، ادب و اخلاق نیک زینت بخش عقل می باشد، خوش روئی با افراد زینت بخش حلم و بردباری است. امام جواد علیه السلام.