صرفه جویی سالانه ۲ میلیون لیترآب شرب در پردیس علوم، با اجرای بازچرخانی آب خاکستری

صرفه جویی سالانه ۲ میلیون لیترآب شرب در پردیس علوم، با اجرای بازچرخانی آب خاکستری


صرفه جویی سالانه ۲ میلیون لیترآب شرب در پردیس علوم، با اجرای بازچرخانی آب خاکستری، توسط هسته حذف، بازیافت و بهیافت آلاینده‌های شیمیایی پردیس علوم

ایران به دلیل شرایط جغرافیایی و کمبود نزولات جوی و به ویژه در طی سال‌های اخیر با کمبود آب مواجه بوده است و ضروری است در این رابطه چاره اندیشی شود. بازیافت آب خاکستری علاوه بر ایجاد یک منبع جایگزین برای مصارفی نظیر فلاش تانک‌ها و آبیاری، موجب کاهش بار ورودی به تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و کاهش هزینه‌های انتقال و صرفه جویی آب مصرفی می‌شود.

در این راستا  با حمایت پردیس علوم طرح بازیافت آب خاکستری در پردیس علوم دانشگاه تهران به همت دکتر علیرضا بدیعی استاد دانشکده شیمی پردیس علوم به صورت عملی اجرا گردیده است.  سالانه به طور متوسط در پردیس علوم با  حدود ۲۵۰۰ دانشجو و ۵۰۰ کارمند و عضو هیات علمی حداقل دو میلیون لیتر فاضلاب تولید می‌شود. این حجم آب نامتعارف سالانه بدون استفاده به سیستم فاضلاب شهری وارد می‌شود. این در حالی است که بازچرخانی  و بازیافت آب خاکستری مزایای بسیاری از جمله صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف آب و سایرهزینه‌های مرتبط می شود و اجرای چنین طرح هائی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و بایستی مورد حمایت مراجع ذیربط قرار گیرد.

در این طرح با استفاده از یک سیستم تصفیه ساده، طی چند مرحله تصفیه اولیه برروی فاضلاب انجام شده و آب فاضلاب برای استفاده مجدد آماده می شود. با توجه به اینکه مشکل اصلی در استفاده از فاضلاب، آلودگی میکروبی می‌باشد در این طرح از روش های نوین مانند روش میکروب‌زدایی فوتوکاتالیستی برای حذف آلاینده‌های میکروبی استفاده شده و  آب تصفیه شده مجدداً برای استفاده در فلاش‌تانک‌ها به سیستم بازگردانده می‌شود.

آدرس کوتاه :