فهرست اسامی داوطلبین مجاز به شرکت در مصاحبه دکتری 97 استعداد درخشان - پردیس علوم

فهرست اسامی داوطلبین مجاز به شرکت در مصاحبه دکتری 97 استعداد درخشان - پردیس علوم


دانشکده شیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی داوطلب

گرایش انتخابی

توضیحات

1

مهدی تیموری

شیمی- شیمی پلیمر

 

2

علی اکبر حیدری

شیمی- شیمی پلیمر

 

3

مهری دانا

شیمی- شیمی پلیمر

 

4

مهرآسا یساری

شیمی- شیمی پلیمر

 

5

نگار جاماسبی

شیمی- شیمی آلی

 

6

مهران بادبدست

شیمی- شیمی آلی

 

7

ابوالفضل محمدخانی

شیمی- شیمی آلی

 

8

ساناز رضاوندی جمالوئی

شیمی-شیمی فیزیک

 

9

زینب محمدیان

شیمی-شیمی فیزیک

 

10

لیلا قدیری

علوم و فناوری نانو-نانوشیمی

 

11

وحید صباغی

علوم و فناوری نانو-نانوشیمی

 

12

مریم نیک صفت

علوم و فناوری نانو-نانوشیمی

 

13

نازنین فریدونی

علوم و فناوری نانو-نانوشیمی

 

14

سحر     گونه فراهانی

علوم و فناوری نانو-نانوشیمی

 

15

هادی فیضی

علوم و فناوری نانو-نانوشیمی

 

16

نهال گودرزی

علوم و فناوری نانو-نانوشیمی

 

17

غزاله جعفری

علوم و فناوری نانو-نانوشیمی

 

18

بیتا یار احمدی

شیمی-شیمی تجزیه

 

 

 

دانشکده فیزیک

ردیف

نام داوطلب

توضیحات

1

فرنوش عشقی

 

2

میترا ولی اله

 

3

رامین احمدی

 

4

روشنک محمدی سیاه بومی

 

5

فرزانه قاسم زاده

 

6

سیدمهدی میرفندرسکی

 

7

لیلا قربانی

 

 

 

دانشکده زیست شناسی

ردیف

نام داوطلب

گرایش انتخابی

توضیحات

1

ستاری فقیهی لیلا

میکروبیولوژی

 

2

یاوری بافقی مریم

میکروبیولوژی

 

3

بیاتیان مبینا

میکروبیولوژی

گواهی معدل ارشد بارگذاری نشده است

4

راد مریم

میکروبیولوژی

 

5

 

زیست فناوری میکروبی

 

6

جلیلی منش مهسا

زیست فناوری میکروبی

 

7

نصیری مینو

زیست گیاهی-فیزیولوژی

 

8

حیدری حمیده

زیست گیاهی-فیزیولوژی

 

9

هرمزی نصیری مریم

زیست گیاهی-فیزیولوژی

 

10

عیوض زاده خسروشاهی المیرا

زیست گیاهی-سیستماتیک

 

11

لک شرمین

زیست شناسی سلولی و مولکولی

 

12

احمدی مرضیه سادات

زیست شناسی سلولی و مولکولی

مدرک کارشناسی بارگذاری نشده است

 

 

دانشکده ریاضی

ردیف

نام داوطلب

گرایش انتخابی

توضیحات

1

عباس خادمی

ریاضی

 

2

سارا طاهری فرد

ریاضی

 

3

بهنام بختیاری

ریاضی

 

4

سپیده صفری

آمار

 

5

ساجده مرادنیا

آمار

 

6

حسن میسائی

آمار

 

7

سبا فتوحی

علوم کامپیوتر

 

8

یاسمن لطفی

علوم کامپیوتر

 

9

سبحان لطیفی

علوم کامپیوتر

 

 

                                                                        معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

آدرس کوتاه :