فیلم آموزشی دانشجویی

فیلم آموزشی دانشجویی


تهیه شده توسط امیر محمد کهوری زاده، دانشجوی کارشناسی علوم کامپیوتر پردیس علوم

آدرس کوتاه :