نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه تمامی دانشجویان

قابل توجه تمامی دانشجویان


 

ه اطلاع دانشجویان محترم می ساند صندوق رفاه دانشجویان به مکان زیر انتقال یافته است.

میدان ونک, چهارراه جهان کودک , ابتدای آفریقای شمالی, سمت چپ, کوچه صانعی پ 15