قابل توجه دانشجویان: بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اساتید تمدید شد.

قابل توجه دانشجویان: بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اساتید تمدید شد.


قابل توجه دانشجویان محترم؛

بازه زمانی تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶، از روز یکشنبه مورخ ۱۷/‏۱۰/‏۹۶  لغایت روز جمعه مورخ ۲۲/۱۰/‏۹۶ (یک روز قبل از شروع امتحانات) تمدید شده است. لذا دانشجویانیکه تاکنون موفق به انجام فرایند ارزشیابی نشده اند، لازم است در زمان مقرر نسبت به انجام این مهم اقدام نمایند.

بدیهی است دانشجویان فاقد ارزشیابی، قادر به رویت نمرات دروس امتحانی خود در سامانه جامع آموزش نخواهند بود و همچنین اجازه ثبت نام برای نیمسال تحصیلی آینده را نخواهند داشت.

 

                                                   معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

آدرس کوتاه :