قابل توجه دانشجویان: تمدید بازه ارزشیابی اساتید

قابل توجه دانشجویان: تمدید بازه ارزشیابی اساتید


به آگاهی دانشجویان محترم می رساند مدت زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از روز شنبه مورخ 98/3/11  لغایت روز جمعه مورخ 98/3/24 تمدید شده است. لذا ضروریست در بازه زمانی فوق نسبت به ارزشیابی اساتید محترم اقدام نمائید.

متذکر می گردد تاریخ مذکور به هیچ عنوان تمدید نمی شود و دانشجویانی که نسبت به ارزشیابی اقدام نکنند قادر به رویت نمرات امتحانی خود نخواهند بود.

                                          

                                                            معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

آدرس کوتاه :