قابل توجه دانشجویان: تمدید زمان ارزشیابی الکترونیکی

قابل توجه دانشجویان: تمدید زمان ارزشیابی الکترونیکی


به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند، در خصوص زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی توسط دانشجویان، در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95، بازه زمانی مذکور از روز دوشنبه مورخ 13/10/95 لغایت روز جمعه مورخ  17/10/95 تمدید شده است.

لازم به ذکر است در صورت عدم انجام ارزشیابی ، امکان رویت نمرات و انجام انتخاب واحد برای دانشجویان وجود نخواهد داشت .

آدرس کوتاه :