قابل توجه دانشجویان رشته بیوتکنولوژی مقطع دکتری تخصصی پیوسته

دانشجویان رشته بیوتکنولوژی مقطع دکتری تخصصی پیوسته می توانند برای  درخواست وام دکتری تا تاریخ 96/4/23  به سامانه گلستان مراجعه نمایند.

با توجه به اینکه وام دکتری 2 نوع می باشد برای اطلاع از بخشنامه  و دریافت فرم های وام ویژه دکتری صندوق رفاه  اینجا و وام ویژه دکتری توسعه تعاون اینجا را مشاهده نمایید.

آدرس کوتاه :