قابل توجه دانشجویان رشته بیوتکنولوژی مقطع دکتری تخصصی پیوسته

قابل توجه دانشجویان رشته بیوتکنولوژی مقطع دکتری تخصصی پیوسته


دانشجویان رشته بیوتکنولوژی مقطع دکتری تخصصی پیوسته می توانند برای  درخواست وام دکتری تا تاریخ 96/4/23  به سامانه گلستان مراجعه نمایند.

با توجه به اینکه وام دکتری 2 نوع می باشد برای اطلاع از بخشنامه  و دریافت فرم های وام ویژه دکتری صندوق رفاه  اینجا و وام ویژه دکتری توسعه تعاون اینجا را مشاهده نمایید.

آدرس کوتاه :