قابل توجه دانشجویان: زمان ارزشیابی الکترونیکی اساتید

قابل توجه دانشجویان: زمان ارزشیابی الکترونیکی اساتید


زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اساتید و  اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال اول تحصیلی 99-98 از روز شنبه مورخ 14/‏10/‏98 ‬ لغایت روز جمعه مورخ 20/‏10/‏98 ‬ خواهد بود.
شایان ذکر است مهلت تعیین شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
بدیهی است عواقب ناشی از عدم ارزشیابی بر عهده خود دانشجو می باشد.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم


 

آدرس کوتاه :